trang bán giá sỉ lẻ

LIKEZONE iPhone giá sỉ
Bán lẻ rẻ như bán buôn
Cơ sở 1: 588 Đường Láng
Cơ sở 2: 191 Đại La
Hotline: 082.66.33333
Website: http://likezone.com.vn

iPhone 11 – 64GB

Màu đen – 16.400.000đ
Màu xanh – 16.600.000đ
Màu tím – 16.600.000đ
Màu đỏ – 16.400.000đ
Màu vàng – 16.400.000đ
Màu trắng – 16.600.000đ
____________________________
iPhone 12 Mini – 64GB
Màu đen – 19.100.000đ
Màu green – 19.100.000đ
Màu blue – 19.100.000đ
Màu đỏ – 19.100.000đ
Màu trắng – 19.100.000đ
____________________________
iPhone 12 Mini – 128GB
Màu đen – 20.400.000đ
Màu green – 20.400.000đ
Màu blue – 20.400.000đ
Màu đỏ – 20.400.000đ
Màu trắng – 20.400.000đ
____________________________
iPhone 12 Mini – 256GB
Màu đen – 23.000.000đ
Màu trắng – 23.000.000đ
Màu đỏ – 23.000.000đ

Màu green – 23.000.000đ
Màu blue – 23.000.000đ
____________________________
iPhone 12 – 64GB
Màu đen – 21.500.000đ
Màu trắng – 21.800.000đ
Màu đỏ – 21.500.000đ

Màu green – 21.800.000đ
Màu blue – 21.500.000đ
____________________________
iPhone 12 – 128GB
Màu đen – 23.000.000đ
Màu trắng – 23.200.000đ
Màu đỏ – 23.000.000đ

Màu green – 23.200.000đ
Màu blue – 23.000.000đ
____________________________
iPhone 12 – 256GB
Màu đen – 25.700.000đ
Màu trắng – 26.000.000đ
Màu đỏ – 25.700.000đ

Màu green – 26.000.000đ
Màu blue – 25.700.000đ
____________________________
iPhone 12 Pro – 128GB
Màu đen – 27.400.000đ
Màu trắng – 27.900.000đ
Màu vàng – 28.100.000đ

Màu blue – 27.600.000đ
____________________________
iPhone 12 Pro – 256GB
Màu đen – 30.500.000đ
Màu trắng – 30.500.000đ
Màu vàng – 30.500.000đ

Màu blue – 30.500.000đ
____________________________
iPhone 12 Pro – 512GB
Màu đen – 35.100.000đ
Màu trắng – 35.500.000đ
Màu vàng – 35.900.000đ

Màu blue – 35.100.000đ
____________________________
iPhone 12 Pro Max – 128GB
Màu đen – 30.000.000đ
Màu trắng – 30.400.000đ
Màu vàng – 31.200.000đ

Màu blue – 30.200.000đ
____________________________
iPhone 12 Pro Max – 256GB
Màu đen – 32.900.000đ
Màu trắng – 33.000.000đ
Màu vàng – 33.000.000đ

Màu blue – 32.800.000đ
____________________________
iPhone 12 Pro Max – 512GB
Màu đen – 37.900.000đ
Màu trắng – 38.300.000đ
Màu vàng – 38.900.000đ

Màu blue – 37.900.000đ