Bảng giá iPhone 99%

Cập nhật 20/12/2019

Chất lượng iPhone 99% đã được MobileZone kiểm tra kỹ càng, nguyên zin không qua sửa chữa.

iPhone 11 Pro Max

11 Pro Max – 64G / Đen / Quốc tế / 99% 24,300,000đ
11 Pro Max – 64G / Trắng / Quốc tế / 99% 24,600,000đ
11 Pro Max – 64G / Vàng / Quốc tế / 99% 24,700,000đ
11 Pro Max – 64G / Xanh / Quốc tế / 99% 24,900,000đ
11 Pro Max – 256G / Đen / Quốc tế / 99% 27,300,000đ
11 Pro Max – 256G / Trắng / Quốc tế / 99% 27,600,000đ
11 Pro Max – 256G / Vàng / Quốc tế / 99% 27,700,000đ
11 Pro Max – 256G / Xanh / Quốc tế / 99% 27,999,000đ

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro – 64G / Đen / Quốc tế / 99% 21,600,000
iPhone 11 Pro – 64G / Trắng / Quốc tế / 99% 21,900,000
iPhone 11 Pro – 64G / Vàng / Quốc tế / 99% 21,900,000
iPhone 11 Pro – 64G / Xanh / Quốc tế / 99% 22,200,000
iPhone 11 Pro – 256G / Đen / Quốc tế / 99% 25,600,000
iPhone 11 Pro – 256G / Trắng / Quốc tế / 99% 25,900,000
iPhone 11 Pro – 256G / Vàng / Quốc tế / 99% 25,900,000
iPhone 11 Pro – 256G / Xanh / Quốc tế / 99% 26,200,000

iPhone 11

iPhone 11 – 64G / Đỏ / Quốc tế / 99% 15,600,000
iPhone 11 – 64G / Đen / Quốc tế / 99% 15,600,000
iPhone 11 – 64G / Vàng / Quốc tế / 99% 15,600,000
iPhone 11 – 64G / Tím / Quốc tế / 99% 15,600,000
iPhone 11 – 64G / Trắng / Quốc tế / 99% 15,800,000
iPhone 11 – 64G / Xanh / Quốc tế / 99% 15,999,000
iPhone 11 – 128G / Đỏ / Quốc tế / 99% 17,600,000
iPhone 11 – 128G / Đen / Quốc tế / 99% 17,600,000
iPhone 11 – 128G / Vàng / Quốc tế / 99% 17,600,000
iPhone 11 – 128G / Tím / Quốc tế / 99% 17,600,000
iPhone 11 – 128G / Trắng / Quốc tế / 99% 17,800,000
iPhone 11 – 128G / Xanh / Quốc tế / 99% 17,999,000

iPhone Xs Max

⭐ Hàng còn bảo hành dài > 3 tháng + 200-700k

iPhone Xs Max – 64G / Đen / Quốc tế / 99% 14,899,000
iPhone Xs Max – 64G / Trắng / Quốc tế / 99% 15,200,000
iPhone Xs Max – 64G / Vàng / Quốc tế / 99% 15,899,000
iPhone Xs Max – 128G / Đen / Quốc tế / 99% 15,900,000
iPhone Xs Max – 128G / Trắng / Quốc tế / 99% 16,200,000
iPhone Xs Max – 128G / Vàng / Quốc tế / 99% 16,900,000

iPhone Xs

⭐Hàng còn bảo hành dài > 3 tháng + 200-700k

iPhone Xs – 64G / Đen / Quốc tế / 99% 12,900,000
iPhone Xs – 64G / Trắng / Quốc tế / 99% 13,200,000
iPhone Xs – 64G / Vàng / Quốc tế / 99% 13,900,000
iPhone Xs – 128G / Đen / Quốc tế / 99% 14,200,000
iPhone Xs – 128G / Trắng / Quốc tế / 99% 14,400,000
iPhone Xs – 128G / Vàng / Quốc tế / 99% 15,100,000

iPhone 8 Plus

⭐Hàng còn bảo hành dài > 3 tháng + 200-500k

iPhone 8 Plus – 64G / Đen / Quốc tế / 99% 9,300,000
iPhone 8 Plus – 64G / Trắng / Quốc tế / 99% 9,400,000
iPhone 8 Plus – 64G / Vàng / Quốc tế / 99% 9,300,000
iPhone 8 Plus – 64G / Đỏ / Quốc tế / 99% 9,600,000
iPhone 8 Plus – 256G / Đen / Quốc tế / 99% 10,300,000
iPhone 8 Plus – 256G / Trắng / Quốc tế / 99% 10,400,000
iPhone 8 Plus – 256G / Vàng / Quốc tế / 99% 10,600,000
iPhone 8 Plus – 256G / Đỏ / Quốc tế / 99% 10,600,000

iPhone 8

⭐Hàng còn bảo hành dài > 3 tháng + 200-500k

iPhone 8 – 64G / Đen / Quốc tế / 99% 7,300,000
iPhone 8 – 64G / Trắng / Quốc tế / 99% 7,400,000
iPhone 8 – 64G / Vàng / Quốc tế / 99% 7,600,000
iPhone 8 – 64G / Đỏ / Quốc tế / 99% 7,600,000
iPhone 8 – 256G / Đen / Quốc tế / 99% 8,300,000
iPhone 8 – 256G / Trắng / Quốc tế / 99% 8,400,000
iPhone 8 – 256G / Vàng / Quốc tế / 99% 8,600,000
iPhone 8 – 256G / Đỏ / Quốc tế / 99% 8,600,000

iPhone 7 Plus

Bản 256G + 300k
⭐Hàng còn bảo hành dài > 3 tháng + 200-500k

iPhone 7 Plus – 32G / Bóng / QTE / 99% 6,200,000
iPhone 7 Plus – 32G / Hồng / QTE / 99% 6,700,000
iPhone 7 Plus – 32G / Trắng / QTE / 99% 6,700,000
iPhone 7 Plus – 32G / Đen / QTE / 99% 6,900,000
iPhone 7 Plus – 32G / Vàng / QTE / 99% 6,900,000
iPhone 7 Plus – 128G / Bóng / QTE / 99% 7,200,000
iPhone 7 Plus – 128G / Hồng / QTE / 99% 7,700,000
iPhone 7 Plus – 128G / Trắng / QTE / 99% 7,700,000
iPhone 7 Plus – 128G / Đen / QTE / 99% 7,900,000
iPhone 7 Plus – 128G / Vàng / QTE / 99% 7,900,000
iPhone 7 Plus – 128G / Đỏ / QTE / 99% 7,900,000

iPhone 7

Bản 256G + 300k
⭐Hàng còn bảo hành dài > 3 tháng + 200-500k

iPhone 7 – 32G / Bóng / QTE / 99% 4,300,000
iPhone 7 – 32G / Hồng / QTE / 99% 4,500,000
iPhone 7 – 32G / Trắng / QTE / 99% 4,500,000
iPhone 7 – 32G / Đen / QTE / 99% 4,700,000
iPhone 7 – 32G / Vàng / QTE / 99% 4,700,000
iPhone 7 – 32G / Đỏ / QTE / 99% 4,700,000
iPhone 7 – 128G / Bóng / QTE / 99% 500,000
iPhone 7 – 128G / Hồng / QTE / 99% 5,200,000
iPhone 7 – 128G / Trắng / QTE / 99% 5,200,000
iPhone 7 – 128G / Đen / QTE / 99% 5,400,000
iPhone 7 – 128G / Vàng / QTE / 99% 5,400,000
iPhone 7 – 128G / Đỏ / QTE / 99% 5,400,000