Hướng dẫn thanh toán

Phương thức thanh toán hiện tại được chấp nhận tại LIKEZONE:

  1. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  2. Quẹt thẻ qua app VIMO, tính phí chung 2.2%/tổng số tiền được quẹt.
  3. Quẹt trả góp qua thẻ tín dụng phí áp dụng 6.1%/tổng số tiền quẹt.